Onze Missie

Stichting IJsselvaart en haar vrijwilligers willen kennis over en het belang van scheepvaart & waterbeheer, flora & fauna en toerisme & recreatie op en langs de (Oude) IJssel uitdragen, het (vaar)toerisme in de (Oude) IJsselstreek duurzaam bevorderen en haar bootpassagiers en anderen kansen bieden hiervan blijvend te genieten.

Onze Doelstelling

Stichting IJsselvaart heeft zich ten doel gesteld om door het verwerven, instandhouden en exploiteren van één of meer boten voor passagiers, de recreatie te bevorderen, de herinnering aan en het belang van scheepvaart levend te houden en door kennisoverdracht, publicaties en informatievoorziening bij te dragen aan de verdere bewustwording van de grote betekenis van de Oude IJssel voor deze streek, nu en naar de toekomst. Zij streeft er met respect voor de natuur naar om een zo groot mogelijk bevaarbaar traject op de Oude IJssel te realiseren.